VNSURVEY.ORG

 Trang chủ  Gửi khảo sát  Thanh toán  Khách hàng  Liên hệ

Chỉ với 500K bạn có thể thực hiện một khảo sát từ A-Z

  • Chúng tôi xem và góp ý về bảng câu hỏi cho bạn khi nhận được khảo sát bằng file word.
  • Chúng tôi phát bảng câu hỏi phù hợp với đối tượng cần khảo sát.
  • Chúng tôi tổng hợp dữ liệu thu thập được.
  • Gửi file excel kết quả cho các bạn.
  • Chạy SPSS, AMOS và gửi kết quả phân tích.
  • Chúng tôi có thể đảm bảo đủ số lượng mẫu cho một nghiên cứu định lượng

Gửi khảo sát của bạn

(*): Bắt buộc nhập
Tên khảo sát(*)
Tên của bạn(*)  Dùng để liên hệ với bạn khi gửi email
Email(*)  Dùng để liên hệ với bạn khi gửi email
Số điện thoại
Bảng câu hỏi và code(*)
 
(c)2016 - vnsurvey.org